Liên hệ

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Bình Linh

  • Địa chỉ: 16 Hồng Thái, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

  • Tài khoản: 56010000132604 tại BIDV Chi Nhánh Hải Vân

  • Email: [email protected]

  • Điện thoại: 05116.27.27.68

  • Website: www.binhlinh.com

  • Hotline: 0963.68.09.68 - 0905.726.080